Patmos-blogi

Pyhän Hengen nimet ja arvoasemat – Pyhän Hengen persoona ja työ osa 3

Leo Meller Leo Meller on Radio Patmoksen päätoimittaja, Patmos Lähetyssäätiön perustaja ja eläkkeellä oleva toiminnanjohtaja (1971-2010).
Julkaistu:

Nuorena puhujana olin ilmoittanut raamattuleirin aiheeksi Pyhän Hengen persoonan. Osallani oli viisi varsinaista sarjaan liittyvää aamupäivän puhetta ja sama määrä erilaisia Pyhän Hengen toimintoja käsitteleviä iltapuheita. Olin puolivälissä aamupuheitteni sarjaa, kun heräsin todellisuuteen: päästäkseni edes jonkinlaiseen kokonaisesitykseen aiheessani, tarvitsisin toisen mokoman aamukokoontumisia. Mutta päivät olivat tupaten täydet ohjelmaa. Kysyin osanottajilta mitä tehdä – ja vastaus yllätti minut. Minun toivottiin avaavan uusi sarja-aika – alkaen aamusta kello kuusi. Aamiainen aloitettiin kello kahdeksalta – siihen saakka saisin opettaa aamuvirkkuja sanannälkäisiä. Kahtena viimeisenä päivänä ohjelmaan tulivat vielä ”yöraamikset”, jotka alkoivat kello 23.  Osanottajien keski-ikä oli jossakin 22 vuoden tienoilla. Leirin otsikkona olivat sanat Herran nuori kansa Herran Hengessä.

PYHÄ HENKI esitetään ja mainitaan Raamatussa useilla nimillä. Tiedä, liekö paikkansa pitävää, mutta tunnettu syvän kristuselämän opettaja Oswald Chambers toteaa Pyhällä Hengellä olevan kolminkertaisesti se määrä toimintoja esittävää sanallista luettelointia, mitä on Herralla Jeesuksella Kristuksella Hänen työtänsä esittävää vastaavaa listaa ja luettelointia. Tärkeintä antia Pyhän Hengen nimien ja asemien käsittelyssä edustavat seuraavat raamatulliset otsikot ja esitykset.

Pyhyyden Henki

Nimitystä käytetään käsittääkseni vain kerran koko Raamatussa, Roomalaiskirjeessä, kohdassa 1:1-7.

”…hänen Pojastaan – joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa…” (1:3-4).

”Pyhyys”-ilmaisulla todetaan Hengen olevan pyhä.

Kolminaisuuden Kolmannessa Persoonassa ei ole mitään likaista, alhaista tai syntistä.

Pyhä Henki on auringon säteitä ja taivaan kastetta ja vasta satanutta lunta puhtaampi.

Hepr. 7:26 ilmaisee Jeesuksen Kristuksen olevan ”pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeampi”. Samaa ominaisuusluetteloa voimme ongelmitta käyttää Pyhästä Hengestä. Samoin saamme sovittaa Pyhään Henkeen Pietarin sanat: ”Joka ’ei syntiä tehnyt ja jonka suusta ei petosta löytynyt’” (1. Piet. 2:22).

Pyhä Henki virkansa puolesta on jatkuvassa kanssakäymisessä syntisten kanssa. Tartuntaa Hän ei koskaan saa. Siksi, ettei Pyhä Henki tunne eikä koe kiusausta syntiin lankeamiseen.

Puhtauden Henki

”Sinä päivänä Herran Vesa on oleva Israelin pelastuneille kaunistus ja kunnia ja maan hedelmä heille korkeus ja loisto. … silloin kun Herra on pessyt pois Siionin tyttärien saastan ja huuhtonut Jerusalemista sen verenviat tuomion ja puhdistuksen Hengellä” (Jes. 4:2-4).

Pyhä Henki esitetään synnin ja saastaisuuden poistajana, toimijana, jonka kautta Kolminaisuus pesee pois Israelin verenviat.

Pyhä Henki suorittaa vielä enemmänkin.

Pyhä Henki vapauttaa halusta tehdä syntejä ja kirjoittaa ihmisen sydämeen lakinsa ja antaa ihmiselle lahjaksi voiman elää uuden pelastusliiton asetusten mukaista elämää.

”Henkeni annan sisimpäänne ja vaikutan sen, että vaellatte käskyjeni mukaan, noudatatte oikeuksiani ja pidätte ne” (Hes. 36:27).

Avattuansa ihmiselle tämän todellisuuden Pyhä Henki jatkaa herkeämätöntä sisäistä työtänsä pitääkseen ihmisen tässä tilassa.

Pyhä Henki maalaa kristityn sisimmässä tajuttavan kuvan toisensa jälkeen synnin ja siihen lankeamisen seuraamusten kauheuksista.

Jos ihminen väistyy hengellisen kuuliaisuuselämän tieltä, Pyhä Henki kohtaa ihmisen kurittajana. Niin nopeasti kun ihminen oppii kurituksestansa, Pyhä Henki puhdistaa ja aloittaa ihanan uudistusohjelman.

Kaikki tämä on kristityn ulottuvilla tässä ja nyt hetkessä.

Totuuden Henki

”Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja julistaa teille, mitä on tuleva” (Joh. 16:13).

Todellakin – Pyhä Henki on totuuden Henki – Totuus!

Jokainen Pyhän Hengen lausuma sana – ajatus – on sataprosenttinen totuus.

”Hänen voitelunsa opettaa teitä kaikesta ja on totta eikä ole valetta, ja kuten se on opettanut teidät, pysykää siinä.” (1. Joh. 2:27).

Pyhä Henki normaalisti hallitsee kristittyä. Normaalia on, että Pyhä Henki vaikuttaa kristityssä tiedostamista siitä, että kristittykin on kutsuttu ja suorastaan velvoitettu puhumaan ja elämään totuutta.

Pyhä Henki osaa toimia ihmisen heikkouksien kohdalla.

Hän ei suostu rinnakkaiseloon kristityssä olevan epärehellisyyden kanssa.

On selvää, että kristitty, joka ei ole rehellinen vaelluksessaan, kokee vierautta Pyhää Henkeä kohtaan – ja toisinpäin.

Kristikunnan historiasta löytyvät kaudet, jolloin uskovien leireissä vallitsi voimattomuus, suorastaan valheellisuus ja vääryys.

Miksi?

Miksi Pyhä Henki ei pyrkinyt johtamaan kristittyjä mainituista olosuhteista uuteen elämään puhtaudessa ja voimassa?

Siksi, koska Hän ei voinut ryhtyä kumppaniksi sellaisen kanssa, joka oli kaikkea sitä vastaan, mitä ja kuka on Pyhä Henki.

Pyhän Hengen sana on kaksiteräinen miekka. Se sekä leikkaa irti sen mitä ei kristityn sovi olla, mutta myös saumoittaa yhdeksi Hengen pyhyyden mukanaan tuomat siunaukset ja lahjat – kaikki armosta ja Kristuksen pyhän veren hinnalla kristityn parhaaksi.

Kysyn: miten on kohdallamme siunausten kanssa?

Jos siunaukset puuttuvat, se ei ole Jumalan tahto. Kiireesti konsultoimaan Pyhän Hengen kanssa Sanan – Raamatun – välityksellä, mitä elämässämme on korjattavaa, jotta Hänen läsnäolonsa olisi jälleen kukoistavaa vaelluksessamme.

Ilmestyksen Henki

”Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmoituksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkauden runsaus hänen pyhissään ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä  uskovia kohtaan sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet istumaan oikealle puolelleen taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta, valtaa, voimaa, herruutta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.” (Efes. 1:17-21).

Ilmestyksen Henki paljastaa ihmisen kätkössä olevat.

Ilmestyksen Henki paljastaa jumalattomalle hänen syntiensä kauhistuttavuudet.

Ilmestyksen Henki on armoton ja lahjomaton – mutta aina yksinomaan meidän, ihmisten, iankaikkiseksi parhaaksi.

”Pahat tekomme sinä asetat eteesi, salaiset syntimme kasvojesi valkeuteen.”  (Ps. 90:8).

Samalla tavalla kuin auringon säteet paljastavat pölyn ja näyttävät lian, samalla tavalla ilmestyksen Pyhä Henki paljastaa sydämessä olevan lian ja pölyn. Ja miten kauhealta ja luotaantyöntävältä näyttäytyykään lihan ja synnin olemus kontra Pyhän Hengen häikäisevä puhtaus.

Ilmestyksen Henki avaa ymmärryksen silmämme näkemään ei ainoastaan likaa vaan myös sen perinnön ihanuuden, joka on omamme, kun sallimme Jeesuksen Kristuksen pyhän veren puhdistaa sisintämme aina lunta valkeammaksi.

”’Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat’” (1. Kor. 2:9).

Seurakuntaopetusviran tehtävänä on ”tehdä kaikille selväksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista on ollut kätkettynä Jumalassa” (Ef. 3:9).

Uskon Henki

”Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niin kuin kirjoitettu on: ’Uskon, sen tähden puhun’, niin mekin uskomme, ja sen tähden myös puhumme.” (2. Kor. 4:13).

Ihmeellinen ja toimiva on se yhteys, joka vallitsee elävän ja toimivan Kristus-uskon ja Pyhän Hengen välillä.

Pyhää Henkeä nimitetään uskon Hengeksi siksi, että Hän synnyttää uskon.

Puuttuvan uskon perussyy löytyy puuttuvaisesta tuntemuksesta siitä, kuka todellakin on Kolmiyhteys, ja mitä kolminaisuuden Persoonat tekevät. Isä ja Poika eivät itsessään ilmoita itseänsä tai syvennä uskovassa tuntemusta Kolmiyhteyden kahdesta muusta Persoonasta. Pyhän Hengen tehtävänä on kirkastaa ja opettaa kristittyä käsittämään Kolmiyhteyden merkitystä ja toimintaa mahdollisimman syvästi ja laajasti ja korkeasti.

Pyhä Henki huolehtii uskon pysyväisyydestä ja kasvusta.

Usko tulee Kristuksen Sanan kuulemisesta (Room. 10:17). Jotta Kristuksen Sana saisi ja voisi synnyttää uskoa, tarvitaan Pyhän Hengen eläväksi tekevää työtä Sanan sydämessä – ja samanaikaisesti myös kuulijan sydämessä.

Kirjoitettu Jumalan Sana ei itsessään synnytä, luo uskoa. Jos tämä olisi mahdollista, niin ne, jotka palkkansa edestä tutkivat ja käsittelevät Jumalan Sanaa Raamatussa, olisivat ennemmin tai myöhemmin syntyneet uudestaan Sanasta – jos siis pelkkä Sanan lukeminen ja opiskelu voisi synnyttää ihmisen uudestaan.

Tarvitaan Pyhä Henki tekemään Sana eläväksi ja kohdistamaan Sanan terä ihmisen sisimpään: suorittamaan ympärileikkaus ihmisen kivisydämessä, jotta Sana pääsee tulemaan ja olemaan osaksi ihmisen sisintä.

”Kun sanasi avautuvat, ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä.” (Ps. 119:130).

Puhutaan ihmeitä tekevästä uskosta. Vuoria siirtävästä uskosta. Mitä se on? 1. Kor. 12:9 mukaan kysymyksessä on Pyhän Hengen tuote. Pyhän Hengen lahja, kaikella koko Kolminaisuuden siunauksella sille, joka on antautunut hengessä, sielussa ja ruumiissa Kolmiyhteyden käyttöön.

Kristityn henkilökohtainen apu ja viimeinen toivo

Hyvin tärkeälle alueelle olemme astumassa. Jos seuraavat rivit jäävät lukijalle vieraaksi, hän on vaikeasti kuljettavassa maastossa, mitä tulee jokapäiväiseen kristilliseen vaellukseen.

Jeesus puhui opetuslapsillensa:

”Minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan pysymään kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä oleva.” (Joh. 14:16-17).

Alkutekstissä Puolustajasta käytetään sanaa parakletos. 

Sana viittaa henkilöön, joka kutsutaan apua tarvitsevan rinnalle, erityisesti oikeudenkäynnissä.

Hengellisen isäni ja johtajani Ensio Lehtosen kirjastossa on yhden hänen koko elämän mittaisen esikuvahahmon tri A. B. Simpsonin kirja Pyhästä Hengestä. Lehtonen on sekä alleviivannut punaisella että vetäissyt keltaista väriä kirjainten päälle kohdassa, jossa Simpson selittää alkukielen parakletos-sanan tarkoittavan ”Jumalaa, joka on aina läsnä omansa vierellä, joka hetkisenä Auttajana ja Ihmeitten tekijänä.” Simpson viittaa myös toisaalla Uudessa testamentissa oleviin synonyymeihin. Johannes 14:26 mukaan Puolustaja on myös Comforter eli Lohduttaja, ja 1. Joh. 2:1:ssä Puolustaja on Advocate eli asianajaja, juristi. Lehtonen on kirjoittanut mainittuun Simpsonin kirjan marginaalin nämä sanat: ”Niin paljon on Pyhä Henki, että Häntä kuvailemaan riittää nimisanoja jokaiseen tarpeeseeni!!!”  Toisessa kohdassa kirjaa löytyy Lehtosen käsialalla kirjoitettu tällainen kommenttiteksti:

Pyhä Henki on Auttaja kivussa ja surussa, Lohduttaja menetyksissä ja tappioissa, Asiamme Ajaja, kun meitä syytetään ja panetellaan ja syyttä tuomitaanHän on minussa ja minun!

Ja vielä…

Saavun näillä riveillä sen tilan loppuun, joka on varattu tätä kirjoitelmaani varten.  Siksi vain lukijan omakohtaista tutkistelua varten tämän päätökseksi seuraava tiivis luettelo kaikesta siitä mitä vielä voisimme käsitellä Pyhän Hengen Persoonan kohdalla – mutta tila sallii nyt vain viitteet ja tekstit omakohtaista jatkotutkisteluasi varten:

Pyhä Henki on –

Kirkkauden Henki: 1 Piet. 4:14
Kristuksen Henki: Room. 8:9
Tiedon ja ymmärryksen Henki: Jes. 11:2
Elämän Henki: Room. 8:2
Armon Henki: Hepr. 10:29
Profetian Henki: Ilm. 19:10
Oikeudenmukaisuuden Henki: Jes. 28:6
Voiman Henki: Jes. 11:2
Herran Henki: Apt. 5:9
Jumalan Henki: 1. Moos. 1:2
Lapseuden Henki: Room. 8:14
Rakkauden, Voiman Henki: 2. Tim. 1:7

Brittiprosaisti Walter Scott kirjoittaa: ”Arvokas Raamattuni. Mitään en tarvitse, mitä Raamattu ei tarjoaisi: Totuutta, joka ei koskaan vanhene eikä muutu … Iloa, joka ei koskaan tyrehdy … Kruunun, joka ei koskaan ruostu … lohdutusta tuskassa ja rauhaa ja tyyneyttä myrskyissäni … autuasta toivoa kuolemattomasta iankaikkisesta elämästä. Tätä Herra suo jokaiselle, joka rakastaa Hänen Sanaansa ja suostuu sitä avaamaan pelastuksekseen ja siunauksekseen.

Sarjan seuraavassa blogissa aiheena Pyhän Hengen esikuvat.  Ja montako osaa sarjassa kaikkiaan – kymmenen. Olethan kanssani!

Lue myös sarjan muut osat:

Osa 1: Pyhä Henki on Jumala >
Osa 2: Pyhän Hengen persoonallisuuden piirteet >
Osa 4. Pyhän Hengen vertaus- ja esikuvat >

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

Lue ohjeet kommentoinnille

Kommentit (0)

Kommentoi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *